Ikimokyklinio amžiaus vaikai (3-5 metų)

 Treji pirmieji metai labai svarbūs  vaiko gyvenime, nes jis iš mažylio tampa vaiku - gerokai socialesniu asmeniu, suvokiančiu nesudėtingus reiškinius ir mėgdžiojančiu ne tik šalia esančius suaugusiuosius, bet ir kitus vaikus. Šiuo metu vaikučiai plečia savo žodyną ir kaskart vis ilgiau gali klausytis, o sulaukę penkerių metų jau kalba aiškiai.

Vaikai dažniau smalsauja, nori daugiau išmokti. Tai metas, vadinamas Kodėl amžiumi, nes vaikai nuolat klausinėja suaugusiųjų, prašo ką nors papasakoti ar paskaityti. Taip pat jiems patinka patiems skaityti arba apsimesti, kad skaito. Jie nusako, kas vyksta pasakoje, ir savaip interpretuoja, įvardija arba suskaičiuoja daiktus ar būtybes, esančius knygoje arba žurnale. Jiems patinka vaizduoti įvairius personažus ir kartoti žodžių žaidimus, džiugina žaidimai su raidėmis, skaičiais, jie toliau pamažu mokosi rašyti.

Šiuo metu jau pasireiškia vaikų, kaip skaitytojų, nuomonė: jie žino, kas jiems patinka, o kas ne, ir atskiria gerus pasakojimus.

• Pasikalbėkite su vaiku apie tai, kas įvyko, kai jo nebuvo su jumis namie, apie kasdienius darbus ir tai, ko jis išmoko darželyje.

• Paprašykite padėti ruoštis namie. Duokite mažyliui nedidelių užduotėlių ir dirbdami šnekučiuokitės, ką darote ir ką paskui darysite.

• Jaukiai įsitaisykite skaitydami: apkabinkite vaiką, pasisodinkite ant kelių ar atsigulkite šalia. Atminkite, kad skaitymas stiprina jūsų tarpusavio ryšį.

• Pasiūlykite vaikui, kad paskaitytų savo mėgstamas knygeles, – jis žiūrės į paveikslėlius ir vardys, ką prisimena iš kiekvieno pasakojimo. Šitaip įgis pasitikėjimo ir supras, kad gali skaityti kaip suaugusieji.

• Žaiskite su vaiku vaidindami pasakų situacijas.

• Pasinaudokite televizija ir kinu, ieškokite knygų su vaiko pamiltais personažais arba tokių, kurios praplėstų iš televizijos gautą informaciją.

• Šnekučiuokitės apie tai, ką perskaitėte, paprašykite, kad mažylis paaiškintų, kas jam patinka, kas jį domina ar jaudina.

• Siekite vaiko patirtį su įvykiais, aprašytais kartu skaitytose knygose. („Nepersivalgyk, nes bus kaip triušiui Petriukui, kuriam paskui pasidarė bloga“. B. Potter „Pasaka apie triušį Petriuką“).


          Potter, Beatrix. Pasaka pie triušį Petriuką. – Vilnius, 1998. –  p. 20-21.

• Atsakykite į visus vaiko „kodėl?“ pasinaudodami knygomis ir žurnalais. Neužmirškite, kad visada galite nueiti į viešąją biblioteką.

• „Skaitykite“ knygas, kuriose nėra žodžių, – kalbėkite apie tai, ką matote kiekviename puslapyje. Abu su vaiku savaip interpretuodami sukursite istoriją. Paskui paprašykite, kad vaikas papasakotų ją kam kitam. Tai žadins jo norą kalbėti viešai.

• Žaiskite su mažyliu žaidimus su rimuotais tekstais, kurių metu reikėtų šokti, šokinėti, pliaukšėti delnais ir t. t.

• Žaiskite su vaiku bandydami rimuoti. Skaitydami posmelį nutylėkite frazę ar žodį - tegu vaikas pats pasako. Be to, galite pasiūlyti jam žodį, o jis tegu parenka besirimuojančius žodžius, pvz.: pelė, skylė, žolė, gėlė, kirmėlė.

• Mokykite vaiką sakyti greitakalbes arba minkite mįsles, kad smagesnė būtų ilga kelionė ar neprailgtų ruošimasis miegoti.

• Pasiūlykite savo draugams ir giminėms, kad vaikui vietoj žaislų dovanotų knygų.

• Papildykite vaiko biblioteką knygomis, kurias sukūrėte abu arba jis pats padarė vaikų darželyje.

• Pieškite su vaiku ir paprašykite, kad jis užrašytų piešinio pavadinimą. Paskui parodykite, kaip užrašėte jūs, bet jo užrašo netaisykite. Bet kuriuo atveju pagirkite vaiką už tai, kaip parašė.

• Kartu su juo pagaminkite gimtadieniui skirtą atviruką. Paprašykite vaiko „pasirašyti“ savo vardą taip, kaip sugeba.

• Kartu su vaiku įrenkite jo kambaryje biblioteką. Dviese nustatę tam tikrą tvarką padėkite knygas ant lentynų.


Kokios knygos jiems patinka

Iliustruotos knygos, net visai be teksto, skatinančios vaikus ieškoti pasislėpusio personažo, svarbių pasakojimo detalių, ką nors numeruoti ar atkurti seką. Šio amžiaus vaikams patinka liaudies ir stebuklinės pasakos, pasakėčios, sąmojingos, absurdiškos istorijos, pasakojimai su netikėta pabaiga. Vaikučiai ypač mėgsta eilėraštukus, mįsles ir greitakalbes, kuriuos prisimena seneliai ir tėvai. Be to juos džiugina pasakojimai apie kasdienius įvykius, knygos, kuriose rašoma apie kokią nors profesiją arba jiems pažįstamą gyvūną.


Kokių knygų ieškoti

• Knygų su abėcėlės raidėmis, kai įvairiomis formomis vaizduojami daiktai arba gyvūnai, kurių vardai prasideda šia raide, pvz., puslapyje su „O“ raide gali būti obuolio iliustracija. Šios knygelės tinka ne tik mokytis abėcėlės, bet ir įsidėmėti figūras, atpažinti panašius arba skirtingus garsus ir suvokti, kad jungiant raides galima ištarti žodžius ir sekti pasakas.

Knygų su skaičiais, rodančiais, kiek yra daiktų, gyvūnų ar žmonių. Tai padeda vaikams suvokti daiktų gausą ir jų eilę. Jie džiaugiasi, kai nupieštus daiktus gali suskaičiuoti. Be to, yra pasakojimų, kurių metu reikia pasakyti, pvz., kiek pelių išbėgo iš sausainių dėžutės; kiek lapų suės alkanas šimtakojis ir t. t. Svarbiausia ne įsiminti, o kad vaikas suvoktų: skaičiai padeda sužinoti, kiek ko yra.

                                           (Colin McNaughton, Bogota)


• Knygų su greitakalbėmis, eilėraščiais, mįslėmis.

• Pasakų, trumpų legendų.

• Pasakojimų apie kasdienį gyvenimą.

• Knygų, teikiančių informacijos apie gyvūnus, visatą, debesis… (atsakančių į klausimą „kodėl?..“).

• Knygų, kuriose dominuoja paveikslėliai ir rimuoti tekstai, knygų su pasikartojimais, dramatiškomis ar humoristinėmis aplinkybėmis.

• Knygų, kuriose aprašomi konfliktiniai arba sudėtingi įvykiai: mirtis asmens, kurį kas nors labai myli, išsiskyrimas su tėvais arba įvaikinimas ir kitos temos.


Siūlome pasirinkti

Atsargiai, mažyli!: saugumo taisyklės ir staigmenėlės: žaislinė knyga.

Fries, Claudia. Atsikrausto kiaulė! / vertė Vida Bėkštienė.

Gerai, bet nelabai: lietuvių liaudies melų ir formulinės pasakos / parengė Bronislava Kerbelytė.

Karosaitė, Alma. Kačiukų ABC / dailininkė Bronė Kanoverskytė; fotografas Algimantas Babravičius.

Karosaitė, Alma. Šuniukų ABC / dailininkė Irma Balakauskaitė; fotografas Jonas Kuzminas.

Kas miške, kas šile?: lietuvių liaudies pasakos apie našlaitę / sudarė Adelė Seselskytė; iliustravo Nijolė Šaltenytė.

Kubilinskas, Kostas. Buvo buvo kaip nebuvo: eiliuotos pasakos / iliustravo Valentinas Ajauskas.

Marcinkevičius, Justinas. Grybų karas: eiliuota pasaka.

Marwood, Desmond. Skaičiuoju kaime / iš anglų k. vertė Ieva Simanavičiūtė; iliustravo Gill Guile.

Matutis, Anzelmas. Žilo šilo darbininkai / iliustravo Kęstutis Kasparavičius.

McBratney, Sam. Ar žinai, kaip aš tave myliu? / iš anglų k. vertė Ugnė Gudaitytė; iliustravo Anita Jeram.

McBratney, Sam. Jūs visi man brangiausi / iš anglų k. vertė Bronė Balčienė; iliustravo Anita Jeram.

Norėčiau būti (serija): Arànega, Mercè. Norėčiau būti... fėja!; Norėčiau būti... ragana!; Norėčiau būti... vaiduokliu!

Nuo peliuko iki lokiuko: gamtos pažinimas ir staigmenėlės.

Pervik, Aino. Paula ir Patrikas / iš estų k. vertė Viltarė Urbaitė; iliustravo Piret Raud.

Pifo nuotykiai / prancūzų pavyzdžiu parašė Grigorijus Osteris; iš rusų k. vertė Bronė Balčienė; iliustravo Vladimiras Sutejevas.

Potter, Beatrix. Pasaka apie triušį Petriuką / iš anglų k. vertė Viltaras Alksnėnas. (Taip pat kitos B. Potter knygos.)

Scarry, Richard. Ką žmonės dirba visą dieną? / iš anglų k. vertė Gražvydas Kirvaitis; iliustravo autorius.

Skučaitė, Ramutė. Spalvos ir skaičiukai / iliustravo Rimvydas Kepežinskas.

Stebuklų knygelė (serija): Abėcėlė; Skaičiai.

Šešios žąsys: lietuvių greitakalbės / sudarė Kazys Grigas; iliustravo Giedrė Gečaitė.

Vainilaitis, Martynas. Abėcėlė / iliustravo Irena Meištaitė.

Vytė Nemunėlis. Meškiukas Rudnosiukas / iliustravo Vlada S. Stančikaitė.

 Leidinys „Skaitykime savo vaikams“

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
© 2008-ieji -Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.