Pagerbti geriausieji kraštotyrininkai, paminėtos Reformacijos 500-osios metinės

2017-12-08

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale vyko tradicinė rajono kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventė
2017 m. gruodžio 5 d. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale vyko tradicinė rajono kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventė, skirta Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti.

Šventėje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, Kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Leparskienė, kraštotyrinės veiklos rajone puoselėtojai Laimutė Varkalienė, Sigita Lukienė, Algimantas Puodžiūnas, gausus būrys Šiaulių rajono kraštotyrininkų, kultūros darbuotojų, bibliotekininkų, pedagogų ir jaunųjų kraštotyrininkų, žiniasklaidos atstovai. Renginį vedė Verbūnų filialo Kultūros renginių organizatorė Ona Baranauskienė.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale vyko tradicinė rajono kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventėKuršėnų Evangelinės bažnyčios pastorius Romas Tuominis supažindino susirinkusiuosius su Reformacijos pradžia, jos ištakomis Lietuvoje, pažymėjo Reformacijos svarbą ir įtaką Lietuvos valstybingumui, kultūrai, kalbai, pristatė žymiausius įkvėptus Reformacijos mūsų tautos didžiavyrius – Abraomą Kulvietį, Silvestrą Rapolionį, Martyną Mažvydą, Joną Bretkūną, Kristijoną Donelaitį.

Šventės metu veikė Šiaulių rajono kraštotyrininkų parengtų kraštotyros darbų paroda „Lietuvos Respublikos šimtmetis: darbai ir žmonės“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos istorijos mokytoja, Metų kraštotyrininkė Alina Šivickaitė išsamiai apžvelgė parodai pristatytus kraštotyros darbus. Parodoje – Šiaulių rajono kultūros, švietimo įstaigų, Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių bei kitų kraštotyrininkų parengti įvairios tematikos kraštotyros darbai. Naujausiuose parodai pristatytuose 2015–2017 metų kraštotyros dokumentuose – kultūros, švietimo įstaigų, bibliotekų metraščiai, kaimo bendruomenių, seniūnijų veikla, atsiminimai, svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių atspindžiai, liaudies tradicijos, liaudies meno, istorijos paminklai, personalijos.Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale vyko tradicinė rajono kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Leparskienė ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus įteikė padėkas geriausių, išskirtiniausių darbų autoriams: Violetai Laurutienei, Kužių gimnazijos mokytojai, Augustui Jasiūnui, Kužių gimnazijos mokiniui, Jūratei Formanskei, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai, Voveriškių mokyklos mokytojoms Gitai Baltutienei ir Laimai Filomenai Janaitienei, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių bibliotekininkėms – Janinai Butnorienei (Ringuvėnų biblioteka), Jurgitai Jasiškytei ir Lionginai Šufinskienei (Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka), Aurelijai Kniurienei (Kurtuvėnų biblioteka), Vidai Ragauskienei (Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka), Danutei Slavinskienei (Raudėnų biblioteka) bei Ievai ir Eglei Poškutėms, rajono Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ dalyvėms bei teatro vadovei Leontinai Valskienei.

Garbės kraštotyrininkė Sigita Lukienė tradiciškai priminė ankstesnių Metų kraštotyrininko premijų gavėjus.

Metų jaunąsias kraštotyrininkes paskelbė Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko premijos skyrimo vertinimo komisijos narė Elena Leparskienė. Šįkart garbingas apdovanojimas skirtas Meškuičių gimnazijos mokinėms Irminai Kvecytei ir Reginai Rimkutei. Šių kūrybingų ir aktyvių jaunųjų kraštotyrininkių vadovė – Meškuičių gimnazijos mokytoja Rosita Serpauskienė.

Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko premijos skyrimo vertinimo komisijos pirmininkė Laimutė Varkalienė pristatė pretendentus garbingam Metų kraštotyrininko vardui ir paskelbė metų kraštotyrininkę. Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko premijos skyrimo vertinimo komisijos sprendimu 2016 Metų kraštotyrininko vardas suteiktas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Verbūnų struktūrinio teritorinio padalinio bibliotekininkei Antaninai Petrauskaitei.Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale vyko tradicinė rajono kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventė

Nominantė apjuosta metų kraštotyrininko juosta bei paskatinta premija. Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis įteikė A. Petrauskaitei Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėką. Nuoširdžius sveikinimo žodžius Metų kraštotyrininkei tarė Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, kolegės bibliotekininkės, Verbūnų bendruomenės nariai. Antanina Petrauskaitė Verbūnų bibliotekoje dirba daugiau kaip 30 metų. Ji yra aktyvi Verbūnų bendruomenės narė, ruošia kraštotyros darbus, puoselėja tradicijas, dalyvauja projektinėje ir kraštotyrinėje veikloje. Bibliotekininkė po žiupsnelį rinkdama ir kaupdama kraštotyrinę medžiagą, išreiškia pagarbą ir padėką tėvų, senelių ir prosenelių kartoms, saugo ir brangina kultūrą ir istorinį atminimą. Ypač didelio populiarumo sulaukė 2015 metais A. Petrauskaitės vykdytas projektas ,,Verbūnai – čia mano šaknys. Aš čia gyvenu“, 2016 metais tęsiamas pavadinimu „Verbūnai – čia mūsų etninė savastis“. 2017 m. sukurtas kraštotyrinis filmas apie vykdytą projektą „Verbūnai – čia mano šaknys. Aš čia gyvenu“ pristatomas įvairiuose bibliotekos renginiuose.

Antanina Petrauskaitė tarė nuoširdžius padėkos žodžius už suteiktą garbingą apdovanojimą, pasidžiaugė aktyviu senjorų bei jaunosios kartos dalyvavimu kraštotyrinėje veikloje.

Renginį paįvairino Kužių saviveiklininkai ir Verbūnų folklorinio ansamblio „Rugelis“ jaunieji atlikėjai. Šventės dalyviai, pasibaigus oficialiai reginio daliai, dar ilgai domėjosi parodoje eksponuojamais kraštotyros darbais, dalijosi patirtimi.

Rita Nesavaitė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
© 2008-ieji -Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.