„Maironiškasis ruduo“ Dovainonyse
„Lietuvi! Pabučiuok po kojų
Krauju permirkusią čia žemę!
Pagerbk kapus tėvų herojų,
Iš kur ainiai stiprybę semia!“

„Ant Punios kalno ties Nemunu“
                                              Maironis

„Maironiškasis ruduo“ DovainonyseSavo eilėmis poetas su didžiule meile apdainuoja Lietuvos gamtos grožį, šlovina protėvių kovas už Tėvynės laisvę, jos didingą istoriją. Maironio eilės įtikinamai parodo gimtosios kalbos skambesį auksinį. Daugelis jo eilių tapo dainomis, kurias visi lietuviai gerai žino ir dainuoja.

Šiemet Lietuvoje minimos 150-osios Maironio gimimo metinės. Kaišiadorių rajono viešoji biblioteka pradėjo literatūrinių - muzikinių renginių ciklą „Maironiškasis ruduo – jungtis tarp kartų“.

Į šių renginių ciklą įsijungė ir Dovainonių kaimo biblioteka. Bibliotekininkė Violeta Sadauskienė į renginį įtraukė ne vien mūsų mokyklos ir kaimo jaunimą, bet ir pagyvenusius žmones.

Spalio septynioliktosios popietę į Dovainonių salę rinkosi bendruomenės nariai. Ne visada pavyksta į renginį sukviesti tiek dovainoniečių! Salė buvo išpuošta Dovainonių darbo terapijos centro lankytojų darbais bei rumšiškietės Jūratės Mačiūtės fotografijomis. Ateinančius pasitiko gražus būrelis jaunimo. Į šį renginį atvyko ir žinomas aktorius, Maironio kūrybos skaitovas Petras Venslovas. „Maironiškasis ruduo“ Dovainonyse

Renginys prasidėjo Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus 10 kl. mokinės Monikos Keblaitės atliekama visiems žinoma Maironio daina „Trakų pilis“. Monikos balsas bei gitaros skambesys sužavėjo visus renginio dalyvius. Monika nuostabiai padainavo ir savo kūrybos dainą. Rajono meninio skaitymo konkurso laureatė septintokė Jogailė Markevičiūtė labai nuoširdžiai ir įtaigiai padeklamavo du Maironio eilėraščius – „Pavasaris“ ir „Miškas ūžia“. Dovainoniečių mergaičių instrumentinis - vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Renatos Gvildinės, padainavo Maironio „Kur bėga Šešupė“ bei kitas dainas, atliko instrumentinį kūrinį. Apie Poeto gyvenimą, jo literatūrinį palikimą kalbėjo Dovainonių skyriaus lietuvių kalbos mokytoja Gintarė Markevičienė. Savo kūrybos eiles skaitė mokytoja Aldona Paškevičiūtė bei moksleivė Jolita Pabiržytė.

Bibliotekininkė V. Sadauskienė pristatė vakaro svečią – aktorių, skaitovą P. Venslovą. Su nepaprastu įkvėpimu jis deklamavo Maironio eiles, kalbėjo apie poetą, jo kūrybą, skaitė fragmentus iš Maironio laiškų, pamokslų, atsiminimų. Renginio pabaigoje visi dalyviai stovėdami sugiedojo Maironio „Lietuva brangi.“„Maironiškasis ruduo“ Dovainonyse

Renginys dvasiškai praturtino ne tik jaunimą, bet ir garbaus amžiaus kaimo gyventojus. Po renginio bendravimą pratęsėm prie arbatos puodelio. Moterys atsinešė nemažai vaišių – namie keptų pyragų, sausainių, naminių sūrių, saldainių. Visi buvo pakilios nuotaikos ir dėkojo organizatoriams už nuostabų renginį. O viena senyva moteris pasakė:

„– Duok Diev, kad tokių renginių būtų kuo daugiau. Gal tokių susibūrimų dėka tapsime vienas kitam geresni ir jautresni. Gal nepamiršime savo gimtinės ir gimtos kalbos?!“

A. Paškevičiūtė

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
© 2008-ieji -Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.