Tarmėje glūdi mūsų gyvastis

2013-10-17

2012 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė nutarimą 2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Šio nutarimo tikslas – stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.

Mūsų gimtoji kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, o jos tarmės, patarmės, šnektos – labai svarbi tautos kultūros paveldo dalis, kurį Lietuva turi atskleisti pasauliui ir Europos Sąjungos daugiakultūrei visuomenei. Tarmių amžius – apie 1000 metų, todėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai.

Mūsų bibliotekos ir gimnazijos darbuotojų nuostata yra tokia, jog negalime, neturime teisės leisti joms išnykti. Ypač svarbu, kad mūsų jaunimas, dar būdamas mokyklos suole, tą suprastų, nes kalba yra neatsiejama nuo tų, kurie ją vartoja. Ji labai greitai išduoda, kas esi, koks esi, kuo gyveni. Mes maitiname kalbą savo gyvastimi, savo minčių skaistumu ir nedorybėmis, mes jai klojame šilkinius patalus, bet ir leidžiame nuklysti į neišbrendamus kemsynus. Gyvai tarminei kalbai turime duoti daugiau erdvės – kalbėdamiesi namie, su giminėmis ir kaimynais. Turime padėti mūsų kalbai oriai laikytis šiame margame pasaulyje.

Džiugu, kad šiandien mokantieji kalbėti tarmiškai gali didžiuotis ir jausti savo vertę, nes pasikeitė visuomenės požiūris – tarmėms plačiai atvertos durys, pagaliau suvokta, kad jos suteikia gyvybę lietuvių kalbai. Į tarmių išsaugojimo procesą įsijungia ne tik kalbininkai, švietimo, bet ir kultūros darbuotojai. Štai Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos vadovų dėka mūsų bibliotekos lankytojus aplankė Vilniaus „Stalo teatro“ profesionalių menininkų trupė, vadovaujama režisierės, dailininkės, aktorės Saulės Degutytės. Tai buvo mūsų bibliotekos dovana akcijos „Augu skaitydamas“, kurią inicijavo leidykla „Alma littera“ ir knygynų tinklas „Pegasas“, dalyviams. Ta proga mažuosius skaitytojus pasveikino ir daugiausia lapelių ant skaitymo medžių užauginusius apdovanojo Utenos knygyno „Pegasas“ darbuotoja. Po to teatro aktoriai parengiamosios grupės auklėtiniams bei 1-5 klasių mokiniams rodė spektaklį „Tarmių stalas“. Jie sekė keturias pasakas skirtingomis tarmėmis, parodydami jų grožį ir skirtingumą. Spektaklis publikai buvo rodomas pasitelkus įvairius daiktus, kurie teatro metu atgijo, įgaudami personažų veidus, balsus, likimus. Tai buvo daiktų teatras. Meninę idėją perteikė lietuvius senovėje supę daiktai, kurie spektaklio metu tapo lėlėmis, įgaudami naujas prasmes.

„Išnykusi tarmė yra didesnė tragedija žmonijai negu kokio vabaliuko ar gyvūno išnykimas, nes kartu su tarme miršta tam tikras unikalus žvilgsnis į pasaulį, kuris jokioj kitoj tarmėj nei kalboj nebepasikartos; miršta ir tobuliausias, amžiais gludintas žmogaus dvasios kūrinys“. (Kalbininkas Aleksas Girdenis)

Vida Juškienė, Rena Šliogerienė
Nuotraukos S. Šližio

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
© 2008-ieji -Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.